Regelbunden smörjning av stationär saxlyft

Datum: 07.08.2019

Om du använder en stillastående saxlift under lång tid kommer det att slitas på den. Låt oss lära oss om det tillsammans. Jag hoppas att det var till hjälp.

Elektrisk stationär saxlift

Slipa olja regelbundet mellan stationär saxlift stift för att minska slitage och buller kan förhindra olyckor. Ta bort och ta isär den fasta lyftplattans tappventil, blåsa kolven ren med tryckluft och fyll sedan på och installera den igen. Kontrollera alla hydraulrör och fogar. Rören får inte skadas och lederna får inte vara lösa. Alla fogar måste dras åt.

Oljekvalitet och hydrauloljans nivå. Den stillastående sorlyften ska vara 40 till 50 mm ovanför höljets botten. Om hydrauloljan är mörk, klibbig eller har grus eller annat främmande föremål bör den bytas ut i tid. Kontrollera regelbundet slitaget på den stationära sorlyftvalsen, mellanaxeln och lagret, cylindertappaxeln och lagret, armledsaxeln och lagret. Mellan alla delar av det hydrauliska systemet, måste först lossa trycket, för att undvika trycket av oljevätska, plattform arbetsbord förlorade plötsligt oljetrycket, bordet glida.

Taggar:
DELA MED SIG: